Gastspreker Rolf Nuyts: Over uittredingen.

Avonturen in Bewustzijn
Kan iedereen astraal reizen?
Kan je overleden mensen ontmoeten?
Zijn er verschillende werelden na het overlijden?
Kan je deze nu al bezoeken?
Kan je in contact treden met je gidsen?
Helpt deze kennis mij in dit leven?

Het antwoord op al deze vragen is JA.

Hiervoor hoef je niet het leven van een asceet te leiden of een leven lang al mediterend op een matje te zitten.
Je kan dit ook op een eenvoudige westerse manier ervaren.
Op deze lezing laat ik je kennis maken met de Hemi-Sync Technologie, het Monroe Instituut, verschillende Bewustzijnsstaten en Focus-levels.

Kom luisteren en start jouw avontuur in bewustzijn.

Voordracht 2: Bevrijding.

De inleiding van deze voordracht gaat over de weinige bestaande methoden om tot zelfrealisatie te komen.

Er wordt ook vanuit verschillende perspectieven belicht wat men verstaat onder ‘the mind’. Zelfgerealiseerde yogi’s zijn in staat bepaalde lichtende mechanismen waar te nemen in het lichaam. In deze voordracht wordt besproken welke mechanismen en structuren dit zijn. Ook wordt de energetische rol van het ‘aanvonken’ van het hart uitgeklaard. Tevens worden de fasen besproken die men ervaart op het pad naar zelfrealisatie, alsook de verschillende samadhi varianten…

Uiteraard kunnen we enkel trachten te verwoorden wat men zoal ervaart, maar kan dit niet tippen aan de ervaring zelf…

Geadviseerde voorkennis: Voordracht 1 (‘Een nieuwe kijk op het onbekende’) is een aanrader, maar niet noodzakelijk om deze voordracht te kunnen volgen. Voordracht 1 geeft wel een helder beeld over ‘wat het is om zelfgerealiseerd te zijn’. Tevens wordt in deze voordracht ook het nut van zelfrealisatie belicht in relatie met het rad der reïncarnatie en het leven na de dood.

Herhalers: Mensen die graag een voordracht voor de 2de maal willen volgen, krijgen 10 € korting. Gelieve in uw mail te vermelden op welke locatie u de betreffende voordracht (die u wil herhalen) volgde en in welke periode dit was. Dank!