Voordracht 1: Een nieuwe kijk op het onbekende.

Beste lezer,

Het verhaal dat ik tot u breng in deze voordracht is gerelateerd aan mijn eigen levenslange ‘vind’-tocht rond 3 hoofdonderwerpen: Het Hoger Doel in het leven (Zelfrealisatie), het leven na de dood, de wegen tot vrijheid (vertrekken uit het reïncarnatie rad) en het ‘waarom en hoe de puzzel van alles’ in mekaar steekt. Daar ik duidelijk aanvoel dat niet iedereen de antwoorden heeft gevonden waarnaar hij/zij op zoek is ivm deze onderwerpen, breng ik deze voordracht. Hopelijk vindt u hierdoor de ontbrekende puzzelstukjes. Vele cursussen en voordrachten heb ik gevolgd, maar werd meestal ontgoocheld door vage, oppervlakkige en dromerige uitleg van spirituelen die zelf blijkbaar de puzzel niet in mekaar gepast hadden gekregen en aldus beroep deden op standaard esoterische teksten en leringen.

Deze bewustzijnsverruimende voordracht gaat over:

Themabegrippen voor de vervolgspeechen: het 3de oog, de buis van licht: onze ruggengraat, bepaalde vormen van yoga, meridianen, kundalini, biofotonen, de wetenschap/biologie hierover,DNA, dimensies en hoe universa in mekaar zitten, schaduwdansers/energiebatterij, chackra’s : wetenschappelijke testen ivm de invloed van geluiden als AUM erop, en nog enkele ongekende stukken uit onze energetische lichamen.

Ik pleit niet ‘de waarheid’ te spreken, daar ‘waarheid’ individueel is en met ons bewustzijn evolueert. Maar, ik hoop van harte dat u met mijn verhaal de ontbrekende puzzelstukken voor uw waarheid vindt.

Tot dan!

Brigitta

Herhalers: Mensen die graag een voordracht voor de 2de maal willen volgen, krijgen 10 € korting. Gelieve in uw mail te vermelden op welke locatie u de betreffende voordracht (die u wil herhalen) volgde en in welke periode dit was. Dank!